Assessment center dla pracowników

      Możliwość komentowania Assessment center dla pracowników została wyłączona

Już od dłuższego czasu dla właścicieli różnego rodzaju przedsiębiorstw, nie jest żadną tajemnicą, że ludzie są jego najcenniejszym kapitałem. Jakby nie było bez ludzi, czyli pracowników, żadne przedsiębiorstwo nie mogłoby działać. I pomimo ogólnej mechanizacji pracy oraz wdrażania komputerowych rozwiązań, to nadal człowiek jest podstawa wszelkich działań. Bez pracownika żadne przedsiębiorstwo nie będzie istnieć. Z tego powodu przedsiębiorcy zaczęli podchodzić do zatrudnionych przez siebie ludzi w nieco inny sposób niż dotychczas. Okazało się bowiem, że w pracownika warto inwestować. Jednak żeby wiedzieć, jak robić to efektywnie, trzeba skorzystać z assessment center. Metody, które najczęściej używane są do rekrutacji nowych pracowników, świetnie sprawdzają się również w określaniu profilów zawodowych i możliwości rozwojowych już zatrudnionych. Dzięki tego typu rozwiązaniom pracodawca wie jakie szkolenia są potrzebne i w rozwój których cech swojego pracownika powinien wspierać. Wielowymiarowa analiza assessment center potencjału pracowniczego może zaowocować znacznym wzrostem efektywności. Jak to wygląda w praktyce?
Badania potencjału
Z reguły taka analiza zatrudnionych pracowników przebiega w kilku etapach. Podobnie jak przy procesie rekrutacji, pracownicy poddawani są różnego rodzaju testom na wiedzę oraz testom psychologicznym. Następnie prowadzone są ćwiczenia w grupach oraz indywidualne, które mają za zadanie pokazać, jak dany pracownik integruje się w grupie oraz jak działa samodzielnie. Zebrany materiał poddawany jest skrupulatnej ocenie, dzięki czemu pracodawca otrzyma dokładny raport opisujący mocne i słabsze strony swoich pracowników. Dzięki przeprowadzeniu kompleksowych badań potencjału pracowników przy pomocy metod assessment center, pracodawca wie, na jakie szkolenia się zdecydować i które ze szkoleń faktycznie podniosą wydajność całej firmy. Dzięki temu firma nie straci pieniędzy na niepotrzebne szkolenia, a będzie wspierać tylko takie sposoby rozwojowe, które przyniosą widoczne efekty.